Asp.net Core Mvc 3.1 Delete Blog
Asp.net Core Mvc 3.1 Delete Blog

Asp.net Core Mvc 3.1 ile blog listesinden id ile Blog silme işlemi

/BlogProject.WebUI/Controllers/BlogController.cs/Delete(int id)

    public IActionResult Delete(int id)
    {
      int donen = 1;
      if (id != null)
      {
        donen = blogRepository.DeleteBlog(id);
      }
      else
      {
        donen = -1;
      }
      if (donen == 1)
      {

//TempData["Message"] a verilen değer Views/Index.cshtml (Blog listsinde) karşılanıp mesaj olarak gösteriliyor.
        TempData["Message"] = $"{ id } Id Numaralı Kayıt Silindi";
        return RedirectToAction("Index");
      }
      else
      {
//TempData["Message"] a verilen değer Views/Index.cshtml (Blog listsinde) karşılanıp mesaj olarak gösteriliyor.
        TempData["Message"] = $"{ id } Id Numaralı Kayıt Silinemedi";
        return RedirectToAction("Index");
      }

    }

 

/BlogProject.Data/Concrete/EfCore/EfBlogRepository.cs

    public int DeleteBlog(int BlogId)
    {
      //ID ile eşleşen blog u buluyoruz
      var blog = context.Blogs.FirstOrDefault(p => p.BlogID == BlogId);

      //Blog var mı diye kontrol ediyoruz
      if (blog!=null)
      {
        //silme komutunu context e veriyoruz.
        context.Blogs.Remove(blog);
        //context de atanmış değişiklikleri kaydediyoruz.
        context.SaveChanges();
        return 1;
      }
      //Eğer blog yoksa bu returne düşecek.
      return 0;
      
      
    }