Asp.net Core MVC Image Upload

Core Mvc ile basit dosya yükleme işlemi nasıl yapılır

/Controllers/BlogController.cs / [HttpGet] ve [HttpPost] olarak Edit Actionlar aşağıdaki gibidir.

 [HttpGet]
    public IActionResult Edit(int id)
    {
      //kategorileri gönderiyorum
      ViewBag.Categories = new SelectList(categoryRepository.GetAll(), "CategoryID", "Name");

      if (id != null)
      {
        //Yukarıda id NblogRepository.GetById((int)id)ull olabilir olarak işaretlendiği için return View de (int) parse ediyoruz.
        var blog = blogRepository.GetById((int)id);
        return View(blog);
      }

      return RedirectToAction("Index", "Home");

    }

    [HttpPost]
    //IFormFile ile tek dosya yüklemesi yapıyoru. Çoklu dosya yüklemesinde IEnumerable<IFormFile> file kullanılır.
    //IFromFile asenkron olduğu için async tanımlanır ve IActionResult Task<IActionResult> çevrilir.
    public async Task<IActionResult> Edit(Blog entity, IFormFile file)
    {
      //Kayıt işlemi yapılacak
      if (ModelState.IsValid)
      {
        //Path oluşturup Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory() ile kök dizini, 
        //"wwwroot\\img" ile kayıt yapılacak klasoru,
        //file.filename ile de dosyayı veriyoruz.
        if (file!=null)
        {
          if (file.ContentType == "image/jpeg" || file.ContentType == "image/jpg" || file.ContentType == "image/png")
          {
            var path = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "wwwroot\\img", file.FileName);

            // using Kullanmak demek.
            //var stream =new FileStream oluşuturup path ve filemode.create diyoruz.
            using (var stream = new FileStream(path, FileMode.Create))
            {
              await file.CopyToAsync(stream);
            }
            entity.image = file.FileName;
          }          
        }
        
        blogRepository.UpdateBlog(entity);
        if (entity.BlogID != 0)
        {
          TempData["message"] = $"{entity.Title} güncellendi";
        }
        else
        {
          TempData["message"] = $"{entity.Title} Kayıt Eklendi";
        }
        return RedirectToAction("Index");
      }

      ViewBag.Categories = new SelectList(categoryRepository.GetAll(), "CategoryID", "Name");
      return View(entity);
    }

 

 

Controllers/Blog/Edit.cshtml aşağıdaki gibidir

@model Blog

@section scripts{
  <script src="~/lib/ckeditor/ckeditor.js"></script>
  <script>
  CKEDITOR.replace("Body");
  </script>
}

<div class="container mt-3">
  <div class="row">
    <div class="col-md-3">
      @await Component.InvokeAsync("CategoryMenu")
    </div>
    <div class="col-md-9">
      <form asp-action="Edit" asp-controller="Blog" method="post" enctype="multipart/form-data">
        <input hidden asp-for="BlogID" />
        <div class="form-group">
          <label asp-for="Title">Başlık</label>
          <input class="form-control" asp-for="Title">
        </div>
        <div class="form-group">
          <label asp-for="Description">Kısa Açıklama</label>
          <textarea class="form-control" asp-for="Description"></textarea>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label asp-for="Body">Blog Metni</label>
          <textarea class="form-control" asp-for="Body"></textarea>
        </div>
        <div class="form-group form-check">
          <label class="form-check-label">
            <input class="form-check-input" asp-for="isApproved" /> Yayında mı?
          </label>
        </div>

        <div class="form-group form-check">
          <label class="form-check-label">
            <input class="form-check-input" asp-for="isHome" /> Ana Sayfa
          </label>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label class="control-label">Görsel</label>
          <img src="~/img/@Model.image" width="120"/>
          <input type="file" id="file" name="file" class="form-control" />
          <span asp-validation-for="image" class="text-danger"></span>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label asp-for="CategoryID" class="control-label">Kategori</label>
          <select asp-for="CategoryID" class="form-control" asp-items="ViewBag.Categories">
            <option disabled selected>Kategori Seçin</option>
          </select>
        </div>
        <div class="form-group">
          <input type="submit" value="Blog Güncelle" class="btn btn-primary" />
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>