Migration
Migration

Migration oluşturma, update işlemleri

Migration oluşturarak veritabanı için geri dönüş noktaları oluşturabilir, elle işlem yapmadan tabloları oluşturabilirsiniz.

Yeni migration oluşturma (bu işlem cmd üzerinden projenin bulunduğu klasoru görüntüleyip , klasor dizinine cmd yazarak açılan cmd ekranında yazılır.)

dotnet ef migration add InitialCreate(Migration Adı)

belirli bir migration'a update etme kodu

dotnet ef database update LastGoodMigration

 

Nuget Console üzerinde (PM) migration oluşturma kodu daha basittir.

Add-Migration Initial(migration adı)

Database işlemi 

Update-database

 

Birden fazla DbContext kullanıldığında Migration oluşturma, update gibi işlemlerde DbContext adının belirtirlemesi gerekiyor.
Eğer aşağıdaki gibi bir hata alırsan
 

More than one DbContext was found. Specify which one to use. Use the '-Context' parameter for PowerShell commands and the '--context' parameter for dotnet commands.

// projede birden fazla DbContext olduğu durumda yukarıdaki hata kodunu alabilirsiniz.
// bu durumda migration işlemlerinde DbContext'i belirtmeliyiz.

dotnet ef migrations add Initial --context ApplicationIdentityDbContext

Nuget Console migration komutları

    Add-Migration        Adds a new migration.

    Drop-Database        Drops the database.

    Get-DbContext        Gets information about a DbContext type.

    Remove-Migration      Removes the last migration.

    Scaffold-DbContext     Scaffolds a DbContext and entity types for a database.

    Script-Migration      Generates a SQL script from migrations.

    Update-Database       Updates the database to a specified migration.