Asp.Net'e PageMethod üzerinden javascript ile model doldurup gönderme
Asp.Net'e PageMethod üzerinden javascript ile model doldurup gönderme

Asp.net'te javascript tarafında model doldurup Page Method ile code behind a veri göndereceğiz.

 c# Classımız

public class Urunler
{
  public string UrunAdi { get; set; }
  public string UrunCode { get; set; }
}

 

 

Javascript tarafından oluşturduğumuz fonksiyon ile modeli doldurup liste olarak PageMethod ile code tarafına gönderiyoruz.
 

function Fonksiyon() {
  var urunler = new Array();
  var i = document.getElementById("i").value;
  var c = 0;
  for (var z = 1; z < i; z++) {
    var urun = {};
    urun.UrunCode = document.getElementById(z + "_Code").value;
    urun.UrunAdi = document.getElementById("txtUrun_" + z).value;
    urunler[c] = urun;
    c++;
  }

  PageMethods.Teklif(urunler, donen);
  function donen(veri) {
  alert(veri);
  }
}

Html tarafında oluşturduğumuz formdaki verileri for ile çekiyoruz.  document.getElementById("i").value;  ile input üzerinden ekranda gösterilen ürün data sayısını alıp idleri bu sayıdaki döngü ile buluyorum, verileri Urun değişkenine alıp, devamından urunler(c)=urun; ile Urunler Array e ekliyoruz.

<input type="text" value="<%=i%>" id="i" hidden />

PageMethod Code tarafı (işlemin yapıldığı aspx dosyasının code behind kısmı)

  [System.Web.Services.WebMethod(true)]
  public static int Teklif(List<Urunler> Uruns)
  {
    foreach (Urunler urun in Uruns)
    {
      //Datayı görmek için yazıldı ihtiyacınıze göre listeyi kullanabilirsiniz.
      string code = urun.UrunCode.ToString();
    }

    return 10;
  }


Sağlık ve huzur dolu hayırlı günler.