Mssql Case kullanımı
Mssql Case kullanımı

Mssql üzerinde sql sorgularında Case kullanımına örnek kod paylaşımı

 

Faturalar sayfasında; Fatura bilgilerini çekeceğimiz, Faturanın kesildiği Müşteri ya da Faturayı gönderen Tedarikçi bilgisini, Faturada eklenmiş Ürün/Hizmet kalemlerinin toplam tutarını tek sorguda çekeceğimiz Sql Kodumuz.

SELECT VR.Date, VR.fNo, VR.Desc, VR.Code,
CASE when VR.FTCode is not null then (select TU from TED where Code=VR.FTCode) END AS 'TED',
CASE when VR.FMCode is not null then (select MName from MUS where Code=VR.FMCode) END AS 'MUS', 
(Select SUM(Total) from Ftable where fCode=VR.Code) AS 'TOPLAM'
FROM VTable VR where VR.Ft='1' order by VR.Date desc